• NÓNG: Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

    Từ ngày 20-7-2020), Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ chính thức ...