• Gian nan khi bỏ 2,5 tỷ đồng làm nông trại

    Vì đam mê với nông nghiệp mà tôi, từ một anh giáo chỉ biết cầm phấn, đã rủ anh em đầu tư mua ...