• Khỏe mạnh nhưng nói mắc ung thư để lừa 10 tỉ đồng

    Mặc dù khỏe mạnh nhưng Võ Minh Nhật bịa ra thông tin mình mắc ung thư phải đi nước ngoài điều trị. ...