• Thi công cáp thông tin, 2 sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

    Trong lúc thi công cáp thông tin của quân đội, 2 sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong.Một ...