• Mỹ hỗ trợ 4,5 triệu USD cho Việt Nam chống Covid-19

    Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ 4,5 triệu USD cho Việt Nam trong khoản ngân sách 508 triệu USD cho toàn cầu ...