• Không có hình ảnh

    Khoai lang Nhật phủ ruộng hoang, dân không lo hạn mà thu trăm triệu

    Nếu trước đây, người dân xã Đăk D'Rông, huyện Cư Jút (Đăk Nông) phải bỏ hoang hàng chục ha đất ...