• Đắk Lắk : Giá sầu riêng giảm, người dân bắt đầu lo khủng hoảng thừa

    Dù mức giá sầu riêng vẫn đảm bảo cho thu nhập cao, lợi nhuận lớn nhưng vẫn khiến nông dân cảm ...