• Giáo viên huyện Ea Súp, Đắk Lắk có nơi phải đi 50km để rút lương qua thẻ

    Giáo viên đang công tác tại một số xã vùng sâu, vùng xa như Ia Jlơi, Ia Lốp, Ia Rvê…mỗi lần đến ...