• Ồ ạt làm khẩu trang, phải tìm cách xuất sang châu Phi để tránh ế hàng

    Có doanh nghiệp ở TP.HCM cho biết đã xuất hiện tình trạng ồ ạt làm khẩu trang để xuất sang Mỹ, ...