• 8 năm tù cho cựu Thiếu úy Công an tạt a xít vào mặt vợ sắp cưới

    Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt bị cáo từ 6 năm lên 8 năm tù về ...