• Miền Trung mưa xối xả, kè biển oằn mình trước sóng lớn đón bão số 5

    Mưa liên tục cả ngày, gió lớn rít từng cơn, sóng biển dữ dội - đó là thời tiết hiện tại ở xã ...