• Người dân nghèo Đắk Lắk được khám bệnh miễn phí trước Tết

    Hơn 500 cơ số thuốc và quà tặng có trị giá khoảng 50 triệu đồng đã cấp phát miễn phí và trao tặng ...