• Đắk Lắk: Để khai thác cát trái phép, Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm

    Đó là kết luận của ông Y Giang Niê Knơng, PCT UBND tỉnh Đắk Lắk trong cuộc họp ngày 27/7/2017 về quản ...