• “Cát tặc” ở Đắk Lắk lộng hành, chính quyền địa phương không biết?

    Khai thác, tập kết cát rầm rộ cả ngày lẫn đêm, điểm tập kết không khó nhận ra, nhưng những ...