• Quảng Nam: Phát hiện hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hi sinh 50 năm trước

    Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 bộ hài cốt chiến sĩ đặc công hi sinh tại Quảng Nam cách đây 50 ...