• Đắk Lắk : Học sinh lớp 8 nghi treo cổ tự tử trước ngày khai giảng

    Một học sinh lớp 8 được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trước ngày khai giảng năm ...

  • Từ năm học tới, sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5-9

    Tựu trường và đi học trước khoảng một tháng rồi mới khai giảng là việc diễn ra trong nhiều năm ...

  • Lễ khai giảng của 34 trò, 2 cô và 1 ‘đại biểu’ lãnh đạo là trưởng nóc

    Để đến được lễ khai giảng 5-9, hai cô giáo trẻ đã mang theo quần áo, thức ăn dự trữ dài ngày về ...