• “Nhanh chóng xử phạt, nếu thiệt hại kinh tế lớn phải truy tố hình sự bệnh nhân 2009”

    Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đầy đủ với bệnh nhân 2009, ngoài việc ...