• “Tú ông” điều 4 “chân dài” bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt, bị khởi tố

    Mỗi lần mua dâm, khách phải trả là 500.000 đồng/lượt. Trong đó "Tú ông" thu 300.000 đồng tiền "hoa ...