• Nhóm thanh niên lừa tặng vàng giả cho 18.000 người

    Mua vàng giả với giá vài chục nghìn đồng, nhóm 33 đối tượng lừa tặng cho 18.000 người thu về 1,2 ...