• Công an, Viện Kiểm sát nói về thông tin Khá “bảnh” tử vong

    Trước thông tin Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") bị tử vong trong trại giam, công an và Viện kiểm sát đều ...