• Luật sư: Ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi từ thiện không vi phạm pháp luật

    Luật sư cho rằng, hoạt động kêu gọi từ thiện như ca sĩ Thủy Tiên là từ thiện tự phát và không ...