• 11 người bị điện giật khi thi công nhà hàng

    Nhóm công nhân đang dựng khung thép để thi công nhà hàng thì bị điện giật khiến một người chết, 10 ...