• Giá hồ tiêu giảm thảm hại, 25 nước đến Việt Nam bàn kế vực dậy

    Giá hồ tiêu xuất khẩu liên tục giảm, lao dốc không phanh trong 4 năm qua, từ 10 USD/kg năm 2015 xuống còn ...