• Hàng trăm người té ngã, gãy xương khi hái tiêu

    Chỉ tính riêng tại Bệnh viện khoa vùng Tây Nguyên, trong đợt cao điểm mùa thu hoạch hồ tiêu năm nay ...

  • “Than trời” vì không thuê được người hái tiêu

    Vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay, nông dân trong tỉnh chưa kịp vui mừng vì được giá, thì lại đối mặt ...