• Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

    Bộ Công an vừa công bố quyết định điều động Đại tá Vũ Hồng Văn về làm Giám đốc Công an tỉnh ...