• Giá hồ tiêu hôm nay 1/12: Cao nhất ở mức 42.000 đồng/kg

    Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang tại hầu hết các địa phương, thị trường hồ tiêu tại Tây nguyên và ...