• Tây Nguyên tập trung chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa

    Hiện nay, giá tiêu hạt ở Tây Nguyên giảm sâu chỉ còn từ 76.000 - 78.000 đồng/kg, giảm từ 140.000 đến ...