• Giá nông sản hôm nay 12/6: Tiêu và cà phê cùng giảm

    Giá cà phê hôm nay giảm đồng loạt tại các tỉnh Tây Nuyên, còn giá tiêu giảm tại Gia Lai và Đồng ...