• Bất chấp mọi lệnh giảm, giá thịt lợn tăng cao chưa từng có

    Dù có “lệnh” đưa giá thịt lợn về mức hợp lý, song mặt hàng này nhất quyết không chịu giảm mà ...