• Thương lái Trung Quốc lùng mua, giá sầu riêng lên đỉnh 85.000 đ/kg

    Ông Nguyễn Hoàng Cung – Giám đốc Công ty thu mua nông sản Đại Thuận Thiên, Cần Thơ vừa cho biết, ...