• Không có hình ảnh

    Sầu riêng từ vườn ra chợ cực đắt đỏ, muốn ăn tốn cả nửa triệu 1 quả

    Sầu riêng trái vụ năm nay tại nhà vườn ít biến động nhưng các chủ cửa hàng vẫn tăng giá, có nơi ...