• Đổi đời nhờ trồng thứ sâm trên rẫy, bán giá cao mà ít phải chăm

    Chị Y Hlạng, Người có uy tín của làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) là người tiên ...