• Giá nông sản hôm nay 23.6: Cà phê giảm, hồ tiêu 78 triệu đ./tấn

    Giá nông sản hôm nay (23.6), sau ít ngày tăng vượt mức 45.000 đồng/kg, từ đầu tuần đến nay ...