• Nuôi con lông nhọn, qua cơn bĩ cực, lãi 400 triệu đồng mỗi năm

    Là hộ nuôi nhím đầu tiên tại khu phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), bác ...