• Mít Thái tăng giá vù vù, cứ bán 1 trái to thu hơn nửa triệu đồng

    Tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), hiện mít loại I (hơn 8kg/trái) được thương lái thu mua tại ...