• Mạo danh nhân viên ngân hàng lừa làm thẻ tín dụng ‘dỏm’

    Một số đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa khách mở thẻ tín dụng "dỏm" để chiếm đoạt ...