• Kẻ gian dễ dàng lừa 450 triệu trong tài khoản khách hàng, VPBank nói gì?

    Sau khi tiếp nhận yêu cầu tra soát của khách hàng, VPBank cho biết đã hủy hai tài khoản vay phát sinh số ...