• Giả mạo cán bộ Sở Y tế bán tài liệu phòng chống dịch Covid-19

    Sở Y tế TP HCM vừa đưa ra cảnh báo về việc một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 ...