• Giàn phong lan giả hạc thanh củi “khủng” của 9X Lâm Đồng

    Chàng trai Vũ Đức Nghi (23 tuổi, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chụp ảnh bên những giò hoa lan ...