• Không có hình ảnh

    4 chậu lan đột biến Bạch Tuyết và lan đột biến Hiển Oanh 5 cánh trắng được bán với giá gần 3 tỷ đồng

    Những ngày cuối tháng 6/2020, cộng đồng những người chơi hoa cây cảnh nói chung và chơi lan đột biến ...