• Giá tiêu hôm nay ngày 3/3/2020: Đi ngang từ 37.000- 39.500 đồng

    Giá hồ tiêu hôm nay 3/3 vì chuẩn bị vào mùa thu hoạch nên không có nhiều biến động. Giá tiêu đi ngang ...

  • Giá hồ tiêu hôm nay 29/2: Một số nơi tăng ở ngưỡng 39.500 đồng/kg.

    Giá tiêu hôm nay 29/2/2020 tại Gia Lai và Đồng Nai có giá 37.000đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong ...

  • Giá hồ tiêu hôm nay 13/2: Tiếp tục giảm trên diện rộng

    Giá hồ tiêu hôm nay giảm 500 đồng ở một vài địa phương, hiện mức giá cao nhất ở ngưỡng 38.500 ...