• Không có hình ảnh

    Hạt sầu riêng lên “cơn sốt”, đến nỗi bới cả… thùng rác lùng hạt

    Thời điểm hiện tại, giá hạt sầu riêng đã đạt mức 70.000 - 80.000 đồng/kg, tăng hơn gấp 2 lần so ...