• Đắk Lắk: Trai phố núi nuôi 2 loài có sừng, loài nào bán cũng đắt hàng

    Trong khi hầu hết người dân xung quanh chọn bò là vật nuôi chính để phát triển kinh tế thì gia đình ...