• Lao dốc từ đỉnh cao, giá xăng đà xuống 15 ngàn đồng/lít

    Giờ đây, người dùng có niềm tin vào một thời điểm giá xăng có thể ở mức thấp như từng có vào ...