• Xăng RON95 giảm hơn 300 đồng, dầu giảm cao nhất gần 900 đồng/lit

    Thông tin từ Bộ Công thương vừa phát đi, giá bán xăng dầu cho kỳ điều hành ngày 28-4 đồng loạt ...

  • Giá dầu xuống âm – người bán phải trả tiền người mua

    Việc giá xuống âm cho thấy người bán sẵn sàng trả gần 40 USD cho người mua để không phải giữ ...