• Giả chủ tịch tỉnh yêu cầu chủ tịch huyện chuyển 200 triệu

    Người này giả danh chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để yêu cầu chủ tịch UBND huyện Nam Đông ...