• Lâm Đồng: Trồng “chuối tiến vua” bán sang Nhật, dân vùng sâu đổi đời

    Mạnh dạn chuyển đổi hàng loạt diện tích cà phê và các diện tích cây trồng kém hiệu quả kinh tế ...