• Làm giả bằng bác sĩ, dược sĩ rồi xin vào bệnh viện thực hành

    Một đối tượng làm giả bằng bác sĩ, chứng chỉ dược sĩ rồi xin vào bệnh viện thực hành. Bệnh ...