• “Liều” nuôi chồn hương mà lãi hàng trăm triệu/năm

    Mạnh dạn đầu tư nuôi loài vật nuôi mới, lạ như chồn hương-đó là cách làm giàu của anh Đoàn Văn ...