• Cam sành rụng đầy đường ở Hà Giang

    Tác động tiêu cực từ thời tiết khiến hơn 8.000 tấn cam sành tại Hà Giang bị rụng. Không những vậy, ...